Storfe

Storfe - Hereford

Kjøtt i Nordland definerer storfe som kjøtt i melk og kjøttfe. Begge produksjonene har mye å hente i et samarbeid. Det legges opp til en del felles aktivitet (møter, kurs etc), men det er også viktig at produksjonene får spesialisert seg i sin egen produksjon.

Faggruppe Storfe er sammensatt av representanter fra Nortura, Felleskjøpet, Tyr Nordland og Tine, og er ei effektiv arbeidsgruppe med ansvar for gjennomføring av tiltakene i fagområdet storfe.

Stor interesse for
«MULIGHETER INNEN AMMEKUPRODUKSJON»

Storfe - Hereford
Forelesere

Hele 130 personer deltok da Kjøtt i Nordland, Tyr, Nortura og Felleskjøpet inviterte til fagmøte med fokus på ammekuproduksjon 22. – 24. januar, i Brønnøysund, Mosjøen, Fauske og Sortland.

3 meget dyktige forelesere, Elisabeth Kluften, spesialrådgiver i Nortura, Solvei Cottis Hoff, avlsrådgiver Tyr og Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef drøv i Felleskjøpet, satte fokus på muligheter ammekua gir på forskjellige gårdsbruk og ressursgrunnlag. Det ble sett på hvilke raser som passer de ulike forutsetningene på gården, økonomiske vurderinger som må tas i produksjonen og fôringsstrategier.

Møtene var tilpasset slik at de var aktuelle både for de som driver med ammeku i dag og for de som vurderer om ammeku kan være en produksjon på sitt gårdsbruk.

PLANSJER

Fauske 2018

Sommertreff for Tyr Nordland og andre storfekjøttinteresserte

Årets Sommertreff blir på Nesna fredag 8. september kl. 18 til søndag 10. september kl. 15 Base for treffet blir Havblikk camping www.havblikknesna.no Det blir tradisjonelt arrangement med gårdsbesøk, faginnslag, grilling og sosialt samvær.

Se program her >

FAMØTE KONSERVERING AV GROVFÔR

Grovfôrmøte i Brønnøysund samlet nærmere 20 deltakere. Her er Robert Gustavsson, er produktutvikler i Trioplast i gang. Han delte egne erfaringer og ga gode tips til problemløsninger under slåtten, og hva som bør gjøres før slåtten.

Eirin Sleteng fra Tine Topp Team Fôring hadde et interessant innlegg om ensilering og fortørking lokalt. Olav Aspli, fagsjef i Felleskjøpet gikk gjennom høsteteknikker og konserveringsmåter. Halle Arnes fra NLR HMS avsluttet med å minne oss på viktigheten med risikovurdering i hverdagen og spesielt i travle perioder. Ta pauser, spis mat og ha riktig og godt vedlikeholdt utstyr til arbeidsoppgavene.

Små og mellomstore melkebruk – muligheter og løsninger

Trygve Harald Nøstvik
Trygve Harald Nøstvik viser planskisse med robot

24. januar arrangerte Næringsforum Helgeland, Studiesenter RKK Ytre Helgeland og Kjøtt i Nordland kursdag med tema bruksombygging for gårdbrukere på Ytre Helgeland og Vefsn.

Det ble en fulltegnet sal da 50 deltakere gjestet kursdagen for å få kompetansepåfyll, mot og gnist til å ta tak i egen drift og tips til å ta driftsbygningen inn i fremtiden.

Det var faglig innslag på kreative planløsninger for utbygginger under 4 millioner fra Svein Åge Vangdal i TINE og Trygve-Harald Nøstvik i Felleskjøpet. Samt økonomiske beregninger og kontraktsinngåelse fra Wiggo Paulsen i TINE. Gårdbruker Gunnar Lorentzen fortalte om egen erfaring med bruksutbyggingsprosess fra ide til finansiering. Det hele ble avrundet med Lyder Sund fra Innovasjon Norge der fokuset var finansieringsmuligheter.

PLANSJER FRA MØTER PÅ HELGELAND (PDF):

PLANSJER FRA MØTER PÅ SALTEN OG HÅLOGOLAND:

Planlagt aktivitet

BIFFAKADEMIET
Biffakademiet arrangeres i samarbeid med prosjektet Økt grovfôrbasert kjøttproduksjon i Troms og Finnmark. Her kan du lese mer om Biffakademiet
Her kan du lese mer om Biffakademiet.

KURS STORFEKJØTTKONTROLLEN (tidspunkt ikke avklart)
Nord-midt-sør

KURS HUSDYRKONTROLLEN (tidspunkt ikke avklart)
Sted ikke avklart.

Det tas forbehold om endringer.

Faggruppe Storfe