Småfe

Småfe - sau

Kjøtt i Nordland definerer småfe som sau og geit. Begge produksjonene har mye å hente i et samarbeid. Det legges opp til en del felles aktivitet (møter, kurs etc), men det er også viktig at produksjonene får spesialisert seg i sin egen produksjon.

Faggruppe Småfe er sammensatt av representanter fra Nortura, Felleskjøpet og Nordland sau og geit, og er ei effektiv arbeidsgruppe med ansvar for gjennomføring av tiltakene i fagområdet småfe.

SAUESKOLEN i VESTERÅLEN 2018

Prosjektet "Kjøtt i Nordland" arrangerer sauskolen i Vesterålen.

Målgruppen er produsenter som ønsker å satse på sau og de som driver med sau i Lofoten og Vesterålen, men deltagere utenfor regionen er også velkomne. Det egner seg like godt for nye som erfarne produsenter.

Målet er å sette deltakerne i stand til å drive med lønnsomt sauehold basert på lokale naturgitte ressurser. Vi satser på en god kombinasjon med fjøsbesøk, foredrag og erfaringsutvekslinger blant deltakerne.

Dette er et samlingsbasert opplegg med 2 samlinger:

 • Samling 1: 10. februar
  på Nylandsloftet hos John Arne og Heidi Nyland med tema fjøsbesøk, økonomi, fôring, markedssituasjon og avl.
 • Samling 2: 6. mars
  med tema ull, videreforedling, sykdom, helse og lamming. Egen invitasjon kommer senere.

Se program og mer info her

Samling 2: 6. mars

Saueskolen i Salten

Deltakerne i fjøset

11. og 12. februar hadde Saueskolen i Salten sin første samling. 34 saueinteresserte var samlet for faglig påfyll.

Samlingen startet med fjøsbesøk hos Tony og Per Arne Knædal i Saltdal. Her fikk deltakerne beskue det snart innflytningsklare nyfjøset som skal huse 450 vinterfôra sau. Videre gikk turen til Snorre Forsbakk på Fauske, som har knarrhultsfjøs med helautomatisk sorteringsutstyr og rullende fôrbrett.

Resten av samlingen foregikk på Fauske Hotell med temaene:

 • «Mitt byggeprosjekt» v/Tony Knædal.
 • Fôringslinjer og utstyr.
 • Fôring av sau gjennom året.
 • Økonomi.
 • Markedssituasjonen.
 • Avl i egen besetning.

Modul 2 av Saueskolen i Salten avholdes 5. april på Fauske. Tema på denne samlingen blir ull, sykdomsforebygging og lamming. Nærmere informasjon kommer.

Planlagt aktivitet

KURS I BRUK AV SAUEKONTROLLEN
Prosjektet "Kjøtt i Nordland" har blant annet som mål å øke oppslutningen i de ulike kontrollverktøyene med 20 %. Med bakgrunn i dette planlegger vi å arrangere kurs i bruk av Sauekontrollen fire steder hvert år i prosjektperioden (2016-2018).

SAUESKOLEN I OFOTEN/LOFOTEN/VESTERÅLEN – VINTER 2018
Målgruppen er produsenter som ønsker å satse på sau og de som driver med sau på Salten. Det egner seg like godt for nye samt mer erfarne produsenter. Målet er å sette deltakerne i stand til å drive med lønnsomt sauehold basert på lokale naturgitte ressurser. Vi satser derfor på gode foredragsholdere og erfaringsutvekslinger blant deltakerne.

Nærmere informasjon kommer.

NETTKURS I PRAKTISK SAUEHOLD
Studieforbundet Næring og Samfunn nettskole har i samarbeid med Norsk sau og geit utviklet et nettbasert kurs i praktisk sauehold. Kurset ”Sauehold gjennom året” er en innføring i praktisk sauehold og passer for de som ønsker å tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sauebondens hverdag. Foruten enkeltpersoner egner kurset seg for skoleklasser og i studiering. Nettkurset består av 8 moduler. Deltakerne får kurshefte, illustrasjonsvideoer og oppgaver til hver modul. Kurset gir ingen formell kompetanse.

Pris kr. 1.000,- Medlemmer i NSG får rabattert pris, kr. 500,-

For nærmere informasjon og påmelding kan du gå inn på Norsk sau og geit eller Studieforbundet næring og samfunn

Se demo for ”Sauehold gjennom året”

Faggruppe Småfe