Kjøtt i Nordland

økt produksjon - økt kvalitet

Kjøtt i Nordland skal gjennom kompetanse og rekruttering bidra til at landbruket i Nordland blir en viktig aktør for å sikre andelen av norsk kvalitetskjøtt på det norske markedet.

Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse om Kjøtt i Nordland.
Spørreundersøkelsen er åpen for alle, også om du ikke har deltatt på noen av arrangementene.

Kjøtt i Nordland (KiN) er et 3-årig prosjekt som eies av Felleskjøpet, Nortura, Tine, Tyr Nordland, Norsvin Nordland, Nordland sau og geit, Nordland Bondelag og Nordland Bonde- og småbrukerlag.

Via kompetanse og rekruttering har Kjøtt i Nordland jobbet for økt kjøttproduksjon og økt kjøttkvalitet i fylket. Av tiltak kan nevnes Kjøttkongressen, fagmøter/kurs for alle dyreslag (småfe, storfe, gris) og eierskiftekurs.

Kjøtt i Nordland avsluttes 31.12.18. I forbindelse med evalueringsarbeidet av prosjektet ønsker Kjøtt i Nordland tilbakemeldinger fra hele landbruksnæringa. Hvilke erfaringer og opplevelser har du av Kjøtt i Nordland? Vi ber om ærlige tilbakemeldinger, på smått og stort, positive og negative. I tillegg er det ønskelig med tilbakemeldinger på om Kjøtt i Nordland skal videreføres. Svar her

Kjøttkongressen

Kjøttkongressen 2017

22. - 23. NOVEMBER 2017
Thon hotell Lofoten, Svolvær

Les mer

Sammen er vi Kjøtt i Nordland

Felleskjøpet Nortura Tine Nordland Bondelag Norsk Bonde og småbrukerlag Norsvin Tyr NSG Fylkesmannen i Nordland